Którym konsumentem informacji jesteś?

                 

 

W Polsce występuje pięć podstawowych typów konsumentów informacji prasowych: Uppies, Ciekawi Świata, Nowocześni Tradycjonaliści, Rozrywkowi i Oldschoolowcy. Grupy odbiorców informacji zostały zdefiniowane w raporcie pt. „Polak na bieżąco, czyli jak konsumujemy treści informacyjne”, który przedstawia nawyki czytelnicze Polaków. Sprawdź, który z nich charakteryzuje Ciebie.

Sporo czytasz i nie ograniczasz się do wiadomości z internetu?
Może należysz do grupy Uppies?
Młodzi, ambitni, nastawieni na karierę zawodową. Uppies to najliczniejsza grupa spośród wyróżnionych przez autorów badania (27,9%) i dobrze wykształcona. Osoby należące do tej grupy zazwyczaj mieszkają w dużych miastach i przeglądają najwięcej mediów.
 

 • Robią przegląd prasy o nieregularnych porach i poświęcają na to prawie godzinę dziennie.
 • Najchętniej czytają wiadomości online (98% wskazało tę formę), a codzienną prasę oraz tygodniki opinii w tej grupie można określić jako istotne dodatki (po ok. 30% wskazań). Wynika to z faktu, że najbardziej cenią świeżość informacji.
 • Interesują przede wszystkim newsy krajowe, które śledzą z wyjątkową uwagą. Chętnie czytają również o rozrywce, nowinkach ze świata, kulturze, gospodarce i sporcie.

Bazujesz jedynie na wiadomościach z internetu i chętnie sięgasz po zagraniczne newsy?
Tym charakteryzuje się grupa Ciekawych Świata
Ciekawi Świata to druga pod względem liczebności grupa konsumentów mediów (23%). Przeważają w niej osoby poniżej 30 roku życia i mieszkające w dużych miastach (tzw. generacje Y i Z). Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety (56%).

 • To osoby, które nie zaznały życia bez internetu. Ich wyłącznym źródłem informacji są kanały online (100% wskazań).
 • Codziennej prasy nie czytają w ogóle, a tygodniki i miesięczniki przeglądają bardzo rzadko (zaledwie 2% wskazań).
 • Poświęcają na prasówkę od 15 do 45 minut dziennie, zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • Najchętniej sięgają po newsy zagraniczne, co wynika z zamiłowania do kanałów online.
 • Dokonują doboru informacji w sposób świadomy. Śledzą swoich ulubionych autorów.

Co jakiś czas sięgasz po informacje w wersji papierowej i najbardziej interesuje Cię to, co dzieje się w kraju?
Jesteś Nowoczesnym Tradycjonalistą
Nowocześni Tradycjonaliści stanowiący 21,8% konsumentów informacji w Polsce to osoby, które nie należą do żadnej konkretnej kategorii wiekowej. Zwykle mieszkają w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. W tej grupie występuje najwyższy odsetek osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub niższym (52,3%).

 • Przegląd prasy robią o różnych porach. Zwykle poświęcają na tę czynność niemal godzinę dziennie.
 • Do tej grupy należą osoby, które codzienną prasę porzuciły całkowicie na rzecz kanałów online (94%), jednak nadal od czasu do czasu czytają drukowane tygodniki i miesięczniki (11%).
 • Kanały online pełnią dla nich tę samą rolę, co jeszcze kilka lat temu gazety codzienne.
 • Interesują ich przede wszystkim najświeższe newsy krajowe oraz informacje sportowe, co wynika w znacznej mierze z tego, że w tej grupie 57,2% stanowią mężczyźni.

Czytasz prasę oraz najchętniej przeglądasz wieści ze świata rozrywki i kultury?
Najbardziej pasujesz do grupy określonej mianem Rozrywkowi
Rozrywkowi, a właściwie „Rozrywkowe”, bo ta grupa jest silnie sfeminizowana (59,8% stanowią kobiety), to osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, często członkowie rodzin nowoczesnych tradycjonalistów. Do tej grupy należy 14% odbiorców informacji w Polsce.

 • Na przeglądanie wiadomości poświęcają od 15 do 45 minut dziennie i robią to najczęściej w godzinach pracy lub późnym popołudniem.
 • Czytają głównie prasę tradycyjną. Drukowane gazety codzienne stanowiły w tej grupie 65% wskazań – wyraźnie widać duże przywiązanie do drukowanych tygodników i miesięczników (38%).
 • Kanały online plasują się u nich na drugim miejscu (42%).
 • Najważniejsze są dla nich wieści ze świata rozrywki i kultury.
 • Najwyższymi wartościami, jakimi kierują się przy doborze mediów, są dla nich świeżość informacji, dostęp do unikalnych wywiadów oraz znani autorzy piszący na łamach tytułów.

Nie porzucisz prasy na rzecz internetu i lubisz przerzucać kartki gazety przy porannej kawie?
Należysz do Oldschoolowców
Oldschoolowcy stanowią najmniej liczną grupę konsumentów informacji (13,3%). Są to dojrzali odbiorcy informacji, zarówno pod względem doboru typów mediów, jak i w aspekcie metrykalnym. W tej grupie przeważają mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia, którzy są stosunkowo dobrze wykształceni (ponad 30% respondentów z wyższym wykształceniem).

 • Na przegląd prasy poświęcają od 15 do 45 minut dziennie, zwykle w godzinach pracy lub wieczorem, ale też najczęściej spośród wszystkich wyszczególnionych grup, w godzinach porannych (23,8%).
 • Ich cechą szczególną jest to, że najchętniej sięgają po prasę codzienną (92%). Lubią przewracać strony, skupiać się na tekście.
 • Oprócz czytania codziennych gazet, chętnie korzystają z kanałów online (49%) i przeglądają tygodniki oraz miesięczniki (37%).
 • Najbardziej interesują ich wieści z kraju, ale nie bez znaczenia jest to, kto im te wieści przekazuje. Przywiązują dużą wagę do występowania znanych publicystów i dostępu do unikalnych wywiadów.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane na początku marca 2016 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, w ramach którego przeprowadzono 1009 ankiet z dorosłymi osobami. Zrealizowanie badania zleciło upday Polska.

Udostępnij na Twitterze twitter

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz