Nauka języków opóźnia starzenie się mózgu

 

                

 

Znajomość języków obcych jest istotna nie tylko pod względem pozycji w CV. Poza tym, że umożliwia komunikowanie się z większą grupą ludzi, wzmacnia również mózg.

Nauka nowego języka sprzyja utrzymaniu jego dobrej sprawności do późnej starości. Badania dowodzą, że uczenie się języków obcych hamuje proces starzenia się mózgu i zwiększa inteligencję.

Naukowcy w różnego rodzaju badaniach udowadniają, że ludzie w podeszłym wieku władający kilkoma językami, szyb­ciej niż jednojęzyczni wykonują zadania sprawdzające zdolności poznawcze. Dowiedziono także, że już dzieci dwujęzycz­ne mają mniejszy kłopot z rozwiązywaniem problemów niż te, które posługują się jednym językiem. Sprawniej wykonują one zadania wymagające skupienia, mają także lepszą pamięć.

Uczeni z Uniwersytetu w Edynburgu jako pierwsi dowiedli, w jaki sposób uczenie się kolejnego języka wpływa na zdolno­ści poznawcze w późniejszym życiu. Wykorzystali oni dane zebrane w czasie badania Lothian Birth Cohort, w którym wzięło udział ponad ośmiuset jedenastolatków. Badani przeszli test inteligencji w 1947 roku, a następnie kolejny w wieku 70 lat. 262 osoby posługiwały się więcej niż jednym językiem, a większość z nich zdobyła taką zdolność jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Uczestnicy badania posługujący się przynajmniej jednym językiem, bez względu na to czy nauczyły się języka obcego w życiu dorosłym, czy wcześniej, osiągały lepsze wyniki w testach mierzących inteli­gencję niż osoby jednojęzyczne. Wpływ znajomości języków na mózg ujawnił się w wielu zadaniach poznawczych – za­równo tych sprawdzających zasób słownictwa lub tempo czytania, jak i zdolność rozumowania i pamięć. Z innych badań naukowców z Centrum Studiów nad Zdrowiem w Luksemburgu wynika, że poligloci aż trzykrotnie rzadziej doświadczali deficytów poznawczych.

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund w Szwecji udowodnili, że im więcej człowiek uczy się języków, tym mózg staje się większy. Przebadali grupę młodych osób, które brały udział w kursach w Akademii Tłumaczy szwedzkich sił zbrojnych. Kursy te charakteryzowały się intensywnym stopniem nauki, zajęcia odbywały się siedem dni w tygodniu, od rana do wie­czora. Rezonans magnetyczny wykazał, że po trzech miesiącach regularnej nauki ich mózgi powiększyły się w kilku rejo­nach odpowiedzialnych za uczenie się, orientację przestrzenną i za posługiwanie się mową. Natomiast u zwykłych stu­dentów pobliskiego Uniwersytetu Umea mózgi po trzech miesiącach nauki wyglądały tak samo jak na początku badania.

Ponadto badanie naukowców z York University w Toronto wykazało również, że języki obce usprawniają umysł, zapobiegają takim schorzeniom, jak Alzheimer, a w dodatku opóźniają demencję o około pięć lat względem osób, które znają wyłącznie ro­dzimy język. Badanie to przeprowadzono na grupie 450 osób cierpiących na chorobę Alzheimera, z których 250 badanych posługiwało się dwoma językami. U grupy pacjentów, które korzystały z języka obcego, wystąpienie schorzenia nastąpiło zdecydowanie później niż u pozostałych. Każde wypowiadane słowo sprawia, że umysł dokonuje selekcji i przyporządko­wuje je do odpowiedniego, znanego człowiekowi języka. Mózg przyzwyczajony do częstszego przełączania funkcji po­znawczych, może dobrze funkcjonować dłużej niż ten, którego elastyczność nie była systematycznie ćwiczona.

EF Education First i Uniwersytet Tokijski również rozpoczęły projekt badawczy, który ma na celu uzupełnienie znanych dotąd informacji o wpływie nauki języków obcych na mózg. Naukowcy szukają odpowiedzi między innymi na pytanie, jaka jest różnica w jego funkcjonowaniu podczas uczenia się języków obcych za granicą. Znajomość języków obcych wpływa na wzrost atrakcyjności na rynku pracy, komfort podczas podróży zagranicznych, ale jak się okazuje także na ludzki umysł.

 

Udostępnij na Twitterze twitter

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz