Dofinansowanie

                    

 

DOTACJE NA INNOWACJE
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Projekt pt.:„Społecznościowa platforma komunikacyjna zestawiająca i umożliwiająca kojarzenie ofert o
 charakterze edukacyjnym.”

Nazwa Beneficjenta: OUTSOURCING SERVICES Krzysztof Szulc
Wartość projektu: 816 450,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 485 787,75 PLN co stanowi 85% kwoty dofinansowania
Okres realizacji: 01/03/2014 - 30/09/2015

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO