osoba prywatna

Jakub Sukiennik

3Nauczyciel
jakub.sukiennik@gmail.com#1485428426
Wrocław, Polska

Wykształcenie:
 
2005 - 2010
Studia magisterskie, Finanse i Bankowość, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
2010 - 2011
Studia podyplomowe, pt. Mechanizmy funkcjonowania unii gospodarczo walutowej, organizowane przez Narodowy Bank Polski i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
2010 - 2014
Studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
2015
Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Publikacje naukowe:
 
Jakub Sukiennik, Państwowa regulacja rynku wyrobów tytoniowych - ścieżka rozwoju regulacji, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015
 
Jakub Sukiennik, Karanie z mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy wybranych teorii kary, AiN, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2015
 
Jakub Sukiennik, Prohibicja na rynku dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości, AiN, t. 25, nr 1, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012
 
Jakub Sukiennik, Cele i skutki prohibicji, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 43, Wrocław 2012

Oferty

Brak ofert

Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Komentarze

Zawartość dostępna po zalogowaniu